Cẩm nang

Tìm hiểu về độ phì nhiêu của đất là gì? Những đặc điểm...

Tìm hiểu về độ phì nhiêu của đất là gì? Những đặc điểm...

Độ phì nhiêu là các chất dinh dưỡng hữu có có trong đất, có thể tự nhiên hoặc được do con người cải tạo đất, nhằm mục đích nâng cao chất dinh dưỡng...

Xem thêm

Nâng cao hiệu quả canh tác bằng sự kết hợp của phân bón hữu cơ...

Nâng cao hiệu quả canh tác bằng sự kết hợp của phân bón hữu cơ...

Sự kết hợp giữa phân bón hữu cơ và cac loại phân vi sinh giúp đạt hiệu quả cao, nâng xuất trong quá trình canh tác của bà con nông dân.

Xem thêm

Dinh dưỡng vi lượng sắt và khả năng hấp thụ sắt trong thực vật...

Dinh dưỡng vi lượng sắt và khả năng hấp thụ sắt trong thực vật...

Sắt là một trong những yếu tố quan trọng trong sự phát triển của thực vật. Chất này tồn tại nhiều trong đất nhưng còn hạn chế trong cây trông và thiếu sắt...

Xem thêm

Phân vi sinh và vai trò trong nông nghiệp

Phân vi sinh và vai trò trong nông nghiệp

Xu hướng phát triển nền nông nghiệp hữu cơ đang là xu thế chung của toàn cầu. Ngày nay cùng với sự phát tiển của khoa học kỹ thuật phương pháp sử dụng phân...

Xem thêm

Các yếu tố dinh dưỡng cây trồng và phân bón

Các yếu tố dinh dưỡng cây trồng và phân bón

Gần như toàn bộ các yếu tố có trong đất đều có mặt trong cây. Kỹ thuật phân tích càng tinh vi thì càng phát hiện thêm nhiều yếu tố

Xem thêm

Các thuật ngữ sử dụng trong quản lý phân bón

Các thuật ngữ sử dụng trong quản lý phân bón

Các thuật ngữ thường được sử dụng trong phân bón, định nghĩa chi tiết. Mời bạn đọc tham khảo

Xem thêm

Phân bón là gì? tại sao phải sử dụng phân bón?

Phân bón là gì? tại sao phải sử dụng phân bón?

Khái niệm về bón phân và những lý do cần phải bón phân cho cây trồng , đạt hiệu quả năng suất trong nông nghiệp

Xem thêm

Các chứng bệnh thông thường của cây trồng khi thiếu tố chất dinh...

Các chứng bệnh thông thường của cây trồng khi thiếu tố chất dinh...

Vai trò quan trọng của dinh dưỡng đối với cây trông và một số trứng bệnh trên thực vật khi thiếu yếu tố dinh dưỡng

Xem thêm

Quy định của Pháp luật hiện hành về phân bón

Quy định của Pháp luật hiện hành về phân bón

Quy định của phap luật Nhà Nước Việt Nam Về phân bón cho cây trồng, những kiến thức cần tham khảo ngay

Xem thêm

Tổng quan phân bón: Vai trò của phân bón đối với đất và môi t...

Tổng quan phân bón: Vai trò của phân bón đối với đất và môi t...

Phân bón, vai trò của phân bón đối với cây trồng, đất và môi trường

Xem thêm