Kết quả thử nghiệm phân Modoo ssak trên lúa

Ngày đăng: 12/05/2021 06:36 AM

    "Dĩ nông vi bản” - Lấy nghề nông làm gốc, sản xuất nông nghiệp luôn được người nông dân Việt Nam đặc biệt coi trọng. Đặc biệt, trong thời kỳ dịch Covid-19 hoành hành, nông nghiệp được coi là nền móng cho phát triển bền vững. Trong nhiều năm qua, năng suất lúa của cả nước đều tăng. Công ty TNHH Kariz ViNa giới thiệu phân bón hữu cơ Modoo ssak với mong muốn đưa đến sản phẩm chất lương giúp người nông dân có thêm nhiều vụ lúa mùa bội thu. Hãy xem minh chứng thực tế từ chúng tôi khi sử dụng phân Modoo ssak trên lúa ở video bên dưới.